Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3136/VPCP-KTTH ngày 11/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002

Số hiệu: 3136/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 11/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3136/VPCP-KTTH
V/v triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công ty 91,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3985 TC/ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2002, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3397 BKH/TH ngày 30 tháng 5 năm 2002, triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1- Cho phép các Bộ, ngành, địa phương được bố trí vốn và được cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2002 đối với các trường hợp sau:

- Các dự án nhóm C chuyển tiếp thực hiện trên 2 năm, nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành trong năm 2002.

- Các dự án nhóm B được giao kế hoạch hoàn thành trong năm 2002, nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Các dự án có quyết định đầu tư sau tháng 10 năm 2001 thuộc một số đối tượng cần thiết, cấp bách như các dự án đê điều, dự án khắc phục hậu quả thiên tai.

2- Các trường hợp khác thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan triển khai thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3136/VPCP-KTTH ngày 11/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015
DMCA.com Protection Status