Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3117/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3117/TCHQ-GSQL
v/v: điều chỉnh tờ khai CHY 2000 và tờ rơi

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Tổng cục nhận được công văn số 2309/HQTP-NV ngày 19/7/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sửa đổi, bổ sung Tờ khai nhập - xuất cảnh Việt Nam CHY 2000 và Tờ rơi hướng dẫn khách xuất nhập cảnh khai báo hải quan cho phù hợp với quy định tại Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổng cục có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục đang phối hợp với cơ quan liên quan sửa đổi một số tiêu chí của Tờ khai CHY 2000 cho phù hợp với quy định hiện hành.

Trước mắt, để tránh in ấn lãng phí, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị Hải quan cửa khẩu trực thuộc vẫn sử dụng tờ khai CHY 2000 và tại các cửa khẩu quốc tế cần niêm yết quy định mới của Ngân hàng Nhà nước để mọi người được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, GS (2).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 3117/TCHQ-GSQL ngày 05/08/2005 về việc điều chỉnh tờ khai CHY 2000 và tờ rơi do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.742

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!