Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3060/VPCP-KTTH ngày 06/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thởng của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

Số hiệu: 3060/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 06/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3060/VPCP-KTTH
V/v Tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hoá - Thông tin, Công an, Thương mại,
- Tổng cục Du lịch
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1337BKH/QLDA ngày 5 tháng3 năm 2002), của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (công văn số 197/TCT-KHDT ngày 10 tháng 5 năm 2002), về việc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn xin tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại khách sạn Rex và khách sạn Đệ Nhất thuộc hệ thống khách sạn của Tổng công ty, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Du lịch Sài Gòn được tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn  Rex và khách sạn Đệ Nhất thuộc hệ thống khách sạn của Tổng công ty.

2. Tổng công ty Du lịch Sài Gòn phải bổ sung đầy đủ các điều kiện theo đúng quy định của Quy chế Hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

3. Được Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 268/CP-QHQT ngày 9 tháng 4 năm 2001 về quản lý hoạt động trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3060/VPCP-KTTH ngày 06/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thởng của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914
DMCA.com Protection Status