Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 301/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 22/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 301/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 301/CP-KTTH NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi

 - Các Bộ: Thương mại, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

.Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại tờ trình số 493/TM-XTTM ngày 05 tháng 02 năm 2002, về việc thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc thành lập thí điểm các Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Hoa Kỳ, Nga và các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (Đubai).

Trung tâm giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài chịu sự quản lý về các mặt của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Bộ Thương mại.

2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định mô hình hoạt động thí điểm của các Trung tâm, quy định cụ thể nội dung, phương thức hoạt động, biên chế và kinh phí hoạt động của Trung tâm từ năm thứ hai trở đi, phần tài chính đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hoạt động xúc tiến thương mại tại các Trung tâm này; ban hành Quy chế quản lý, điều hành các Trung tâm, bảo đảm hoạt động có hiệu quả và đúng theo yêu cầu đã đặt ra.

3. Kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị văn phòng và gian hàng, tiền thuê địa điểm trong năm thứ nhất cho các Trung tâm được chi từ ngân sách nhà nước; tiền lương, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách làm việc tại Trung tâm (do Bộ Thương mại cử đi) thực hiện theo chế độ hiện hành đối với cán bộ cơ quan nhà nước được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 301/CP-KTTH ngày 22/03/2002 của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!