Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh cà phê vối

Số hiệu: 30/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 11/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 30/CP-KTTH NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2001VỀ VIỆC HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ VỐI

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ban Vật giá Chính phủ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai - Hiệp hội Cà pê ca cao Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 5077 TC/TCDN ngày 30 tháng 11 năm 2000), của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Công văn số 2401/CV-UB ngày 14 tháng 12 năm 2000), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4423/BNN-KH ngày 19 tháng 12 năm 2000) và của Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam (Công văn số 120/VICO-BC), về việc xử lý hỗ trợ lỗ trong sản xuất kinh doanh loại cà phê vối năm 2000 và giải pháp cải thiện giá cà phê xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu để hỗ trợ 70% lãi suất vay vốn ngân hàng phát sinh của các doanh nghiệp có nộp phụ thu cà phê xuất khẩu trước đây, để mua và sơ chế số cà phê vối đã xuất khẩu trong 9 tháng năm 2000.

Bộ Tài chính kiểm tra, giải quyết cụ thể.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo rõ số dư nợ vay hiện còn của các hộ nông dân trồng cà phê ở các tỉnh để có biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho người trồng cà phê.

3. Để xem xét, xử lý việc bổ sung lượng cà phê tạm trữ, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện mua tạm trữ cà phê theo Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo rõ số lượng địa điểm kho tạm trữ số cà phê đã được giao.

4. Về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ nông dân và doanh nghiệp sản xuất cà phê niên vụ 2000-2001, giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, trên cơ sở Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ, xem xét, có ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thương mại báo cáo tình hình triển khai các biện pháp giữ giá cà phê đã được giao tại Quyết định số 1067/QĐ-TTg nêu trên; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp liên quan trước mắt và lâu dài đối với sản phẩm cà phê xuất khẩu, kể cả việc chấn chỉnh lại tổ chức và cách làm việc của Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam để thực hiện tốt hơn vai trò của HIệp hội.

6. Về những nội dung kiến nghị khác, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh cà phê vối

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189
DMCA.com Protection Status

IP: 107.20.10.203