Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2971/VPCP-ĐP1 ngày 03/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng QĐ số 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với cửa khẩu Hoàng Mô - Đồng Văn và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 2971/VPCP-ĐP1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 03/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2971/VPCP-ĐP1
V/v áp dụng QĐ số 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 697/TT-UB ngày 27 tháng 5 năm 2002 về việc thành lập và áp dụng Quyết định 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ đối với Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh; Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2971/VPCP-ĐP1 ngày 03/06/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng QĐ số 53/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với cửa khẩu Hoàng Mô - Đồng Văn và cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.928
DMCA.com Protection Status