Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 291/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 13/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/VPCP-KTN
V/v kéo dài thời gian thực hiện Đề án Xây dng danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- B
Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 12332/BCT-HC ngày 02 tháng 12 năm 2015), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số 19437/BTC-HCSN ngày 28 tháng 12 năm 2015) về việc kéo dài thi gian thực hiện Đ án Xây dựng danh mục hóa chất quốc gia và cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, Phó Thủ tưng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đã được Thủ tưng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2012 đến hết năm 2018. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục t chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm các mục tiêu của Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Th tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
TGĐ CổngTTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC;
- Lưu: VT, KTN (3) Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 291/VPCP-KTN ngày 13/01/2016 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97