Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2907/VPCP-TCQT ngày 30/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc góp ý kiến về Dự án hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam gia nhập WTO do Italia tài trợ

Số hiệu: 2907/VPCP-TCQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 30/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2907/VPCP-TCQT
V/v góp ý kiến về Dự án hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam gia nhập WTO do Italia tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Phúc công văn số 3090 BKH/KTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2002 của Quý Bộ đề nghị đóng góp ý kiến bình luận về Dự án hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam gia nhập WTO do Chính phủ Italia tài trợ, Văn phòng Chính phủ xin có ý kiến như sau:

1. Mục đích dự án đề ra là phù hợp.

2. Về chương trình đào tạo: Một số nội dung trong chương trình đào tạo án (study tour, khoá đào tạo về chính sách thương mại nói chung...) chưa thực sự phục vụ cho mục đích đã đề ra của Dự án. Vì vậy, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân nhắc các nội dung và việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động đào tạo để đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực của dự án;

Dự án nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật giúp Việt Nam gia nhập WTO, vì vậy đối tượng đào tạo trực tiếp nên là các Bộ, ngành tham gia Đoàn Đàm phán Chính phủ về Kinh tế - Thương mại quốc tế và các viện nghiên cứu trực tiếp giúp cho các Bộ, ngành nói trên về hoạch định chính sách hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Các kết quả dự kiến nêu trong văn kiện dự án nên cụ thể hơn và cần có giải trình về tính khả thi của các hoạt động nhằm đạt được những kết quả đó. Đề nghị tham khảo thêm ý kiến của các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có liên quan trực tiếp tới vấn đề trợ cấp và biện pháp đối kháng.

4. Văn kiện dự án chưa đề cập tới cơ chế báo cáo, giám sát, đánh giá hiệu quả, xử lý tranh chấp liên quan đến dự án.

5. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thương mại làm rõ với nhà tài trợ về vốn ODA không hoàn lại mà Chính phủ Italia cam kết hỗ trợ trong khuôn khổ Dự án này.

6. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tư cách là cơ quan đầu mối của Chính phủ về các chương trình, dự án ODA thông báo để các cơ quan chủ quản các dự án hỗ trợ Việt Nam gia nhập WTO nói riêng và hội nhập kinh tế quốc tế nói chung trao đổi và bàn bạc với các Bộ, ngành thành viên của Đoàn Đàm phán của Chính phủ về Kinh tế - Thương mại quốc tế trong quá trình xây dựng và triển khai dự án, sao cho mục tiêu và hoạt động của các dự án phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của Chính phủ.

Trên đây là một số ý kiến để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và hoàn chỉnh văn kiện và hiệp định Dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2907/VPCP-TCQT ngày 30/05/2002 ngày 30/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc góp ý kiến về Dự án hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam gia nhập WTO do Italia tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253