Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2897/BNN-KHCN hoàn thiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2897/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 07/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2897/BNN-KHCN
V/v hoàn thiện Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 6511/VPCP-KGVX ngày 19/9/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, làm rõ cơ chế quản lý và cơ chế tài chính của Chương trình, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo chương trình và xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 2541/BNN-KHCN ngày 05/9/2011 gửi Văn phòng Chính phủ về việc “Tiếp thu ý kiến của Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Tài chính về Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015”.

2. Dự thảo Chương trình đã được hoàn thiện theo hướng phù hợp với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015 và đảm bảo không trùng lặp với nội dung của các Chương trình khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011.

3. Về cơ chế quản lý của Chương trình

Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất với ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1459/BKHCN-CNN ngày 27/6/2011: “Đề nghị Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế quản lý Chương trình”.

4. Về cơ chế tài chính của Chương trình

Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Tài chính sẽ xem xét, cân đối kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện Chương trình. Kinh phí được chuyển về Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, sử dụng theo quy định và nội dung của Chương trình. Các thủ tục về lập dự toán, phê duyệt, cấp phát, thanh quyết toán sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015. Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH & CN;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2897/BNN-KHCN hoàn thiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168