Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 289/TTg-KTN mở rộng khu công nghiệp Long Hậu và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Đông Nam Á, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 289/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/TTg-KTN
V/v mở rộng KCN Long Hậu và điều chỉnh diện tích KCN Đông Nam Á, tỉnh Long An.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại văn bản số 139/UBND-CN ngày 13 tháng 01 năm 2009; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 636/BKH-QLKKT ngày 03 tháng 02 năm 2009 và của Bộ Xây dựng tại văn bản số 188/BXD-KTQH ngày 17 tháng 02 năm 2009 về việc đầu tư khu công nghiệp Long Hậu mở rộng và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Đông Nam Á, tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Long An tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Mở rộng khu công nghiệp Long Hậu với diện tích 109 ha;

- Điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Đông Nam Á từ 106 ha lên 396 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng để lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu công nghiệp nêu trên phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành về đất đai, đầu tư và xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN Long An;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 289/TTg-KTN mở rộng khu công nghiệp Long Hậu và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Đông Nam Á, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.806
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70