Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 289/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 21/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 289/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 289/CP-KTTH NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2002-2005

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch tại Công văn số 906/TCDL-DL ngày 05/10/2001 và Công văn số 182/TCDL-BCL ngày 05/03/2002, về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2002-2005 bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tạo chuyển biến mới trong phát triển mạnh mẽ và bền vững của du lịch Việt Nam, từng bước xác lập tiền đề và động lực để đến năm 2005, du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề ra.

- Tiếp tục phát huy kết quả của công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch đã đạt được trong thời gian qua, huy động và tổ chức phối hợp tốt hơn các phương pháp và hình thức tuyên truyền quảng bá về du lịch Việt Nam linh hoạt và phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh của Việt Nam nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

- Huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, kết hợp có hiệu quả nhất các nguồn lực trong và ngoài nước, hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy thực hiện chủ trương đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Việt Nam, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm du lịch có đặc trưng về bản sắc văn hóa Việt Nam nhằm phát triển du lịch.

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng được đội ngũ cán bộ du lịch có đủ trình độ, năng lực đáp ứng nhu cầu của sự phát triển và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấp, các địa phương để phát triển du lịch, đồng thời đảm bảo được sự lãnh đạo và quản lý của Nhà nước về phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

2. Tổng cục Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương xây dựng các đề án cụ thể, phù hợp với các mục tiêu, nội dung của từng Chương trình để triển khai thực hiện.

3. Về kinh phí để thực hiện Chương trình: giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính xác định cụ thể, xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí của Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 289/CP-KTTH ngày 21/03/2002 của Chính phủ về việc chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2002-2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!