Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xếp ngạch công chức và xử lý một số trường hợp theo công văn số 28/TCCP-BCTL

Số hiệu: 286/TCCP-BCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Tô Tử Hạ
Ngày ban hành: 26/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 286/TCCP-BCTL
V/v xếp ngạch công chức và
xử lý một số trường hợp theo công văn số 28/tccp-bctl

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 286/TCCP-BCTL NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1998 VỀ VIỆC XẾP NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ XỬ LÝ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THEO CÔNG VĂN SỐ 28/TCCP-BCTL

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã nhận được công văn của một số Bộ, ngành, địa phương hỏi về việc xếp ngạch chuyên viên chính cho một số người được đào tạo với hình thức chính quy bán tập trung khoá III và xử lý một số trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn tại Công văn số 28/TCCP-BCTL ngày 19/1/1996, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Từ khi Học viện Hành chính Quốc gia mở lớp đến khi kết thúc lớp học, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ không nhận được văn bản nào về đối tượng tuyển sinh, hình thức và kết quả đào tạo. Qua báo cáo của một số tỉnh, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thấy đối tượng tuyển chọn đi học của nhiều người không phù hợp với tiêu chuẩn, nghiệp vụ do Nhà nước ban hành và đây không phải là hình thức đào tạo chính quy. Do đó, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thấy không thể vận dụng để đối tượng đào tạo theo hình thức chính quy bán tập trung được bổ nhiệm và xếp lương chuyên viên chính như đào tạo khoá I + II tại Học viện Hành chính Quốc gia. Số người này sẽ được xem xét để tham dự kỳ thi nâng ngạch theo hướng dẫn của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và chỉ tiêu cho phép của các Bộ, ngành địa phương.

2. Pháp lệnh cán bộ, công chức được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26/2/1998 và có hiệu lực từ ngày 1/5/1998. Việc nâng ngạch công chức phải được thực hiện thông qua kỳ thi, vì vậy Điều 2 trong Công văn số 28/TCCP-BCTL ngày 19/1/1996 về "một số trường hợp đặc biệt được xem xét và giải quyết" theo hướng dẫn tại Công văn này chấm dứt hiệu lực từ ngày 1/5/1998. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn nội dung thi nâng ngạch sau khi có Nghị định của Chính phủ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xin trả lời chung để các Bộ, ngành, địa phương biết và thực hiện.

 

 

Tô Tử Hạ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xếp ngạch công chức và xử lý một số trường hợp theo công văn số 28/TCCP-BCTL

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122