Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2777/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 06/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2777/VPCP-NN

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 2777/VPCP-NN NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2000/NQ-CP

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao,
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Địa chính,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn yêu cầu các Bộ, ngành theo chức năng và thẩm quyền khẩu trương ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết trên. Cụ thể như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương trong năm 2000 hoàn thành việc xây dựng quy hoạch định hướng phát triển các ngành hàng nông sản cho từng vùng và địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Các giải pháp thực hiện: khoa học công nghệ, tổ chức, tài chính, thị trường...., hoàn thành trong quý III năm 2000;

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ xúc tiến việc thành lập các hiệp hội ngành hàng hiện chưa có.

2. Bộ Thuỷ sản

- Chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương trong năm 2000 hoàn thành việc xây dựng quy hoạch định hướng các ngành hàng thuỷ sản cho từng vùng và địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Các giải pháp thực hiện: khoa học công nghệ, tổ chức, tài chính, thị trường...., hoàn thành trong quý III năm 2000.

3. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ trí phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành cơ chế chính sách và chỉ đạo thực hiện ứng dụng nhanh và rộng rãi những thành tựu khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, tập trung vào một số lĩnh vực: giống, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; tưới tiêu nước và cơ giới hoá; bảo quản chế biến; hoàn thành trong quý III năm 2000.

4. Bộ Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản và các Bộ, ngành có liên quan ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ hỗ trợ Phát triển với các điều kiện và lãi suất ưu đãi đối với các dự án sản xuất nông nghiệp khó thu hồi vốn nhanh như cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn, thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến, hoàn thành trong tháng 7 năm 2000.

- Chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ đề án lập Quỹ bảo lãnh tín dụng để tạo điều kiện cho hộ nông dân, các chủ trang trại, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã vay đủ vốn phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện khó đảm bảo về thế chấp. Ban hành văn bản trong tháng 7 năm 2000;

- Trong tháng 7 năm 2000 trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập và cơ chế quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng; xác định những ngành hàng đặc biệt để Nhà nước tài trợ cho Quỹ này;

- Hướng dẫn, thực hiện một số chính sách về thuế: miễn thuế buôn chuyến hàng hoá nông sản; không thu thuế tài nguyên và được lưu thông tự do các cây lâm nghiệp trồng được như: cây nguyên liệu sản xuất giấy, gỗ và các loại cây đặc sản, quế, hồi, thảo quả, bời lời,....; điều chỉnh cần thiết thuế giá trị gia tăng đối với các sản phẩm nông nghiệp; miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp khi gặp rủi ro về thị trường và giá cả. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2000.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ thuỷ sản, các địa phương trong năm 2000 hoàn thành việc xây dựng quy hoạch định hướng phát triển các ngành hàng nông sản cho từng vùng và địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Cân đối, bố trí vốn để thực hiện quy hoạch phát triển được phê duyệt.

6. Tổng cục Địa chính

- Trong năm 2000, chỉ đạo hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân;

- Trong quý III năm 2000 hoàn thành việc kiểm kê đất đai chưa sử dụng trên phạm vi cả nước.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng;

- Hướng dẫn cụ thể việc cho hộ nông dân, các chủ trang trại, các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh bằng hình thức bảo lãnh tín dụng.

8. Bộ Thương mại

- Chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Ban hành văn bản trong tháng 7 năm 2000;

- Giao quyền hạn và trách nhiệm và tạo điều kiện để cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài tham gia tìm kiếm thị trường xuất khẩu nông sản. Ban hành văn bản trong tháng 7 năm 2000;

- Đề án phát triển thương mại điện tử hàng hoá nông sản. Hoàn thành đề án trong quý III năm 2000.

9. Bộ Ngoại giao

Giao quyền hạn, trách nhiệm và tạo điều kiện để cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tham gia tìm kiếm thị trường xuất khẩu nông sản. Ban hành văn bản trong tháng 7 năm 2000.

10. Ban Tổ chức Cán Bộ Chính phủ:

Trong tháng 8 năm 2000 trình Chính phủ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản và Bộ Thương mại.

11. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Quy hoạch cụ thể từng ngành hàng nông sản cho địa phương mình;

- Ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức hướng dẫn việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và tiêu thụ nông sản tại địa phương;

- Phổ biến đến toàn dân và chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

Nguyễn Công Sự

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.612
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211