Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2685/VPCP-QHQT ngày 21/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo

Số hiệu: 2685/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 21/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2685/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 2902 BKH/TH ngày 13 tháng 5 năm 2002 về việc phê duyệt Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung của chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn trên.

- Cần cân nhắc thêm việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2685/VPCP-QHQT ngày 21/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254
DMCA.com Protection Status