Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2653/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2653/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2005

Kính gửi Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 206 TCTXD/CV ngày 14/3/2005 của Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị xem xét giải quyết số máy móc thiết bị, các khoản nợ đọng của Công ty liên doanh Phương Mai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty liên doanh Phương Mai là liên doanh giữa Công ty Đài Dịch – Đài Loan và Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, do vậy, khi chấm dứt hoạt động của Công ty thì mọi thủ tục về chấm dứt hoạt động, thanh lý tài sản và thanh toán các nghĩa vụ phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (các Điều từ Điều 37 đến Điều 44). Theo đó, khi chấm dứt hoạt động của Công ty liên doanh Phương Mai, Ban thanh lý được thành lập nhưng không hoạt động được. Nay Tổng Công ty thay mặt cho Công ty liên doanh làm tiếp các thủ tục đối chiếu công nợ, do vậy đề nghị Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện việc thanh lý tài sản, thanh toán các nghĩa vụ theo đúng quy định tại Nghị định số 24 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn được biết.

Nơi nhận:
- Như trên G
- Cục Hải quan Hải Phòng
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo)
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞN
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2653/TCHQ-KTTT ngày 06/07/2005 về việc đề nghị xem xét giải quyết số máy móc thiết bị, các khoản nợ đọng của Công ty liên doanh Phương Mai do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!