Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2606/VPCP-PC ngày 17/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị về Chương trình hoạt động của Nhà pháp luật Việt - Pháp năm 2002 của dự kiến Chương trình năm 2003

Số hiệu: 2606/VPCP-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 17/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2606/VPCP-PC
V/v kiến nghị về Chương trình hoạt động của Nhà pháp luật Việt - Pháp năm 2002 và dự kiến Chương trình năm 2003

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Xét Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Công văn số 63/TP-HTQT ngày 08 tháng 3 năm 2002, Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phê duyệt Chương trình hoạt động năm 2002 của Nhà pháp luật Việt - Pháp gồm những nội dung nêu tại Mục I. 2 của Báo cáo (kèm theo Công văn số 63/TP-HTQT).

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì và phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham gia Uỷ ban định hướng Nhà pháp luật Việt Pháp nghiên cứu và đề xuất những dự kiến sửa đổi, bổ sung các văn kiện về tổ chức và hoạt động của Nhà pháp luật Việt - Pháp và tiếp tục thảo luận với phía Pháp để chuẩn bị cho Phiên họp của Nhà pháp luật Việt - Pháp lần thứ 10 và Quý I năm 2003.

Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng để Quý Bộ biết và thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2606/VPCP-PC ngày 17/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị về Chương trình hoạt động của Nhà pháp luật Việt - Pháp năm 2002 của dự kiến Chương trình năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status