Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2584/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2584/VPCP-QHQT
V/v triển khai các kết quả họp tư vấn hàng năm về hợp tác phát triển Việt Nam và Đan Mạch năm 2002

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2622/BKH-KTĐN, ngày 29 tháng 4 năm 2002) về kết quả họp thường niên Việt nam - Đan Mạch năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, đồng ý các kết quả thảo luận được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp tư vấn hàng năm giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Đan Mạch ngày 24 tháng 4 năm 2002.

 Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo các ghi nhận của Cuộc họp trên đến các chủ dự án hợp tác Việt Nam - Đan Mạch ở các Bộ, ngành và địa phương có liên quan.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan đàm phán với phía Đan Mạch để xây dựng quy chế hướng dẫn quản lý và thực hiện các dự án hợp tác Việt Nam - Đan Mạch nhằm phù hợp với các quy định hiện hành của hai nước, đảm bảo tính làm chủ của phía Việt Nam và nâng cao hiệu quả của các dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2584/VPCP-QHQT ngày 17/05/2002 ngày 17/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các kết quả họp tư vấn hàng năm về hợp tác phát triển Việt Nam và Đan Mạch năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.091

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!