Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2579/HTPT-TDTW ngày 23/12/2002 của Quỹ hỗ trợ Phát triển về việc giải ngân vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước

Số hiệu: 2579/HTPT-TDTW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Quỹ hỗ trợ phát triển Người ký: Nguyễn Quang Dũng
Ngày ban hành: 23/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2579/HTPT-TDTW
V/v giải ngân vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng Công ty Nhà nước

Thực hiện Quyết định số 196/2001/QĐ-TT ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002, Quỹ hỗ trợ phát triển đã có văn bản số 168-HTPT-KHNV ngày 25/01/2002  thông báo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2002 cho các Bộ, Tổng Công ty 91 và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Đến thời điểm hiện nay, Quỹ hỗ trợ phát triển và các Chi nhánh Quỹ đã thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay và chấp thuận cho vay trên 800 dự án thuộc kế hoạch năm 2002 (nếu tính từ khi thành lập Quỹ thì con số này lên tới khoảng 4.000 dự án). Phần lớn các dự án nêu trên đã ký hợp đồng tín dụng và đang giải ngân vốn vay của Quỹ hỗ trợ phát triển phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Hàng trăm dự án hoàn thành đầu tư đưa vào sản xuất sử dụng đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Quỹ hỗ trợ phát triển theo đúng cam kết, tạo điều kiện cho công tức thu hồi vốn vay của Quỹ để có nguồn tiếp tục hỗ trợ các dự án ĐTPT khác của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ.

Với trách nhiệm được Chính phủ giao, Quỹ hỗ trợ phát triển đang tích cực đơn giản hoá các thủ tục và quy trình vay vốn, huy động các nguồn vốn để tập trung cho vay các dự án sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực được ưu tiên nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng ngành theo hướng phát huy được lợi thế và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm.

Tuy nhiên, hiện tại đang có tình trạng một số chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả nợ cho Quỹ hỗ trợ phát triển theo hợp đồng tín dụng đã ký, mặc dù dự án có doanh thu, có trích khấu hao và lãi vay vào giá thnfh, thậm chí có lợi nhuận, trong khi nguồn vốn cho vay của Quỹ chủ yếu là nguồn vốn huy động và phải thanh toán ngay khi đến hạn, vì vậy, việc không trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn của các chủ đầu tư sẽ gây ra nhiều khó khăn và bị động trong việc bảo đảm nguồn vốn cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển, trước hết là đối với dự án của chính các chủ đầu tư đó. Tình trạng không trả nợ vay đúng hạn đang có biểu hiện gia tăng, gây ảnh hưởng bất lợi cho việc triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư, phát triển của Nhà nước năm 2003 và nhưng năm sau.

Xuất phát từ tình hình trên và để nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư cũng như cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản trong việc thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2003 và những năm sau:

Xuất phát từ tình hình trên và để nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư cũng như cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản trong việc thực hiện kế hoạch tín dụng ĐTPT của Nhà nước hàng năm, Quỹ hỗ trợ phát triển trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng Công ty nhà nước ủng hộ và thống nhất với Quỹ hỗ trợ phát triển các giải pháp sau đây:

1. Đối với các dự án vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển đang trả nợ, nếu phát sinh nợ quá hạn hoặc lãi đến hạn trả nhưng chưa trả, Quỹ sẽ phối họp với các cơ quan hữu quan thực hiện tối đa các biện pháp để thu hồi nợi theo quy định. Nếu chủ đầu tư đang được hỗ trợ lãi suất đầu tư, Quỹ sẽ thu hồi nợ từ khoản hỗ trợ này và tiếp tục cấp hỗ trợ lãi suất cho chủ đầu tư khi các khoản nợ vay đã được thanh toán đủ.

2. Đối với các dự án vay vốn của quỹ hỗ trợ phát triển đang giải ngân, nếu chủ đầu tư phát sinh nợ quá hạn hoặc lãi đến hạn trả nhưng chưa trả (kể cả ở các dự án khác) thì Quỹ tạm dừng giải ngân vay vốn. Trường hợp chủ đầu tư đang được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư ở các dự án khác thì Quỹ sẽ thu hồi nợ từ khoản hỗ trợ này và tiếp tục giải ngân hoặc cấp hỗ trợ lãi suất cho chủ đầu tư khi các khoản nợ vay đã được thanh toán đầy đủ theo hợp đồng tín dụng đã ký.

3. Đối với các dự án chuẩn bị vay vốn của Quỹ (kể cả các dự án đã được Quỹ thẩm định và chấp thuận cho vay nhưng chưa ký hợp đồng tín dụng khác đang được Quỹ thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vay vốn), nếu chủ đầu tư có nợ quá hạn hoặc lãi đến hạn trả nhưng chưa trả ở dự án khác, thì Quỹ chưa ký hợp đồng tín dụng hoặc chưa quyết định chấp thuận cho vay đối với dự án mới cho đến khi chủ đầu tư thanh toán đầy đủ các khoản nợi phải trả của dự án cũ theo cam kết trong hợp đồng tín dụng.

4. Trường hợp Tổng công ty Nhà nước có dự án vay vốn của Quỹ (bao gồm dự án của Tổng công ty hoặc dự án của đơn vị thành viên) nhưng thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho Quỹ thì ngoài việc áp dụng các biện pháp nêu trê, để được Quỹ cho vay các dự án mới hoặc hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư, đề nghị Tổng Cong ty có phương án trả nợ khả thi (hoặc phê duyệt phương án trả nợ khả thi của các đơn vị thành viên) đối với các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, được Quỹ hỗ trợ phát triển chấp thuận

5. Trong trường hợp đã áp dụng các giải pháp tích cực để thu hồi nợ nhưng không có kết quả, Quỹ hỗ trợ phát triển xin được gửi danh sách các trường họp vi phạm hợp đồng tín dụng điển hình đến lẫnh đạo các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Công ty Nhà nước.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác tín dụng ĐTPT của Nhà nước từ năm 2003 trở đi, Quỹ hỗ trợ phát triển trân trọng đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng Công ty Nhà nước tạo điều kiện cho Quỹ thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trên; đồng thời quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay theo các hợp đồng tín dụng đã ký với Quỹ hỗ trợ phát triển.

Quỹ hỗ trợ phát triển trân trọng kính báo./.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC QUỸ HTPT
Nguyễn Quang Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2579/HTPT-TDTW ngày 23/12/2002 của Quỹ hỗ trợ Phát triển về việc giải ngân vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224