Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2562/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện công văn 59/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2562/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2562/TCHQ-TXNK
V/v Thực hiện công văn 59/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 04/01/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 59/TCHQ-TXNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Thông báo kết quả phân loại do Tổng cục đã ban hành và các Thông báo phân tích kèm mã số hàng hóa của Cục kiểm định hải quan và các Chi cục Kiểm định Hải quan để xử lý kết quả kiểm tra, rà soát và báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 28/02/2017 theo mẫu kèm theo.

Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan mới nhận được báo cáo của 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố (Cục Hải quan Cao Bằng chưa có báo cáo). Qua xem xét các báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan thấy: hầu hết các đơn vị chưa điền đầy đủ, đúng nội dung theo mẫu kèm theo công văn 59/TCHQ-TXNK nêu trên như: một số cột thông tin còn để trống, hoặc điền không đúng nội dung yêu cầu (điền “đã xử lý”), không có thông tin chi tiết cụ thể.

Do vậy, để có đủ thông tin xử lý tiếp, yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát và báo cáo đầy đủ theo yêu cầu trước ngày 30/04/2017 và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các yêu cầu báo cáo của Tổng cục Hải quan.

Cục Trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục trong trường hợp không thực hiện đúng thời gian và nội dung đã yêu cầu báo cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (My- 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2562/TCHQ-TXNK năm 2017 thực hiện công văn 59/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


510

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117