Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2510/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Tấn Hinh
Ngày ban hành: 12/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/BNN-KHCN
V/v Triển khai thực hiện dự án khuyến nông Trung ương

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Cơ sở Phía Nam
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN-NT

 

Phúc đáp Công văn số 40/CSPN-HC ngày 9 tháng 5 năm 2011 của Cơ sở Phía Nam – Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN-NT về Dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2011-2015, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

- Ngày 29 tháng 12 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3493/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh sách các tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2011-2015, trong đó giao cho Cơ sở Phía Nam – Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN-NT xây dựng dự án “Phát triển các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất trong chăn nuôi với tổng chi phí 500 triệu đồng”.

- Tại Điều 5, Thông tư liên tịch 183/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định: “Mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp hiệu quả và bền vững: Hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/mô hình”.

- Tại Văn bản số 4260/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PNTN đã quy định: “Dự án Khuyến nông Trung ương phải triển khai ít nhất tại 3 tỉnh/thành phố, mỗi tỉnh một mô hình trình diễn, một mô hình có từ 2-5 điểm trình diễn”.

- Tại cuộc họp ngày 25 tháng 3 năm 2011, có sự tham gia của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ tài chính và Trung tâm khuyến nông quốc gia do lãnh đạo Bộ chủ trì đã kết luận: với mức hỗ trợ 30 triệu đồng triển khai ở 2-5 điểm tại một tỉnh theo quy định Thông tư liên tịch 183/TTLT-BTC-BNN đối với dự án Phát triển các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất trong chăn nuôi là không thể thực hiện được. Vì vậy chưa nên triển khai dự án “Phát triển các mô hình tổ chức, quản lý sản xuất trong chăn nuôi”.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo để Cơ sở Phía Nam – Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NN-NT được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm khuyến nông quốc gia;
- Vụ Tài chính
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2510/BNN-KHCN ngày 12/05/2011 thực hiện dự án khuyến nông Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!