Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn cho vay vốn mua lúa hàng hóa phục vụ đông xuân năm 1997 ở đồng bằng sông Cửu Long

Số hiệu: 251/CV-NH14 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 04/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 251/CV-NH14

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 251/CV-NH14 NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 1997 VỀ VIỆC CHO VAY VỐN MUA LÚA, HÀNG HOÁ VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 1997 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Kính gửi:

- Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại,
- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

 

Để triển khai Quyết định số 140/TTg ngày 7/3/1997 và Quyết định số 141/TTg ngày 08/03/1997 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh nhanh việc mua lúa hàng hoá ở Đồng bằng sông Cửu Long;

Ngày 04/4/1997, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1603/KTTH, về việc điều hành mua lúa hàng hoá vụ Đông Xuân năm 1997 ở Đồng bằng sông Cửu Long;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng thương mại và Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long triển khai gấp một số công việc cụ thể sau đây:

1. Các Ngân hàng thương mại phải chuẩn bị đủ vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, phục vụ mua lúa hàng hoá vụ Đông Xuân năm 1997 để xuất khẩu và dự trữ phục vụ xuất khẩu.

2. Các Ngân hàng thương mại cho vay các doanh nghiệp căn cứ hạn ngạch xuất khẩu gạo theo Quyết định số 141/TTg ngày 08/03/1997 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện. Ngân hàng cho vay vốn mua lúa miễn thủ tục thế chấp. Tiền vay được đáp ứng đủ mua hết khối lượng lúa được giao theo hạn ngạch và bảo đảm bằng lượng lúa, gạo tồn kho thực tế.

- Đối với doanh nghiệp địa phương, do UBND tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu trong tổng hạn ngạch được Chính phủ giao cho tỉnh, thành phố.

- Đối với các doanh nghiệp là thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam, miền Bắc, phải được Tổng công ty có văn bản giao chỉ tiêu về số lượng mua lúa, hạn mức vay vốn Ngân hàng và bảo lãnh tiền vay trên cơ sở tổng hạn ngạch được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng công ty.

3. Các Ngân hàng Thương mại phải có kế hoạch và các biện pháp về cân đối vốn, hướng dẫn nghiệp vụ chỉ đạo kịp thời các chi nhánh của mình triển khai việc cho vay theo các quyết định của Chính phủ.

Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại chủ động cân đối vốn điều hoà tối đa (kể cả thông qua thị trường liên ngân hàng) chịu trách nhiệm đảm bảo đủ vốn tín dụng, cho vay kịp thời theo yêu cầu thu mua lúa. Trường hợp còn thiếu phải báo cáo ngay về Ngân hàng nhà nước Trung ương để xem xét giải quyết.

4. Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chủ động cùng Giám đốc chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu và kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cho những doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh lương thực; đơn vị vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, kinh doanh có hiệu quả, trả nợ Ngân hàng đúng hạn.

5. Để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ thu múa lúa, các Ngân hàng cần triển khai hình thức đồng tài trợ giữa các Ngân hàng trên địa bàn theo quy định hiện hành. Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố làm đầu mối chỉ đạo xử lý những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện phương thức đồng tài trợ giữa các Ngân hàng trên địa bàn, nhằm phát huy tối đa nguồn vốn tại địa phương.

6. Việc cho vay thu mua lúa, là nhiệm vụ trọng tâm của các Ngân hàng trong thời gian từ nay đến giữa quý III/1997. Các NHTM có trách nhiệm triển khai có kết của công tác tín dụng phục vụ nhiệm vụ này, bảo đảm kịp thời và đầy đủ, thu hồi nợ đúng hạn. Quá trình thực hiện có khó khăn phải báo cáo kịp thời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để xem xét, giải quyết.

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn cho vay vốn mua lúa hàng hóa phục vụ đông xuân năm 1997 ở đồng bằng sông Cửu Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status