Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2486/VHTT-XH ngày 10/06/2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc tổng kết 9 năm thực hiện Luật Xuất bản

Số hiệu: 2486/VHTT-XH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Người ký: Phan Khắc Hải
Ngày ban hành: 10/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2486/VHTT-XH
V/v tổng kết 9 năm thực hiện Luật Xuất bản

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong công văn số 1146/CP-VX ngày 19/12/2001 về việc tổng kết 9 năm thực hiện Luật Xuất bản và chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản hiện hành, Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tiến hành một số nội dung công tác sau:

- Tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được trong hoạt động xuất bản, in, phát hành do Bộ, ngành, địa phương quản lý từ khi Luật Xuất bản được ban hành đến nay; đồng thời nêu rõ những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại và đề ra những biện pháp khắc phục.

- Đề xuất những nội dung hoặc quy định cụ thể của Luật Xuất bản cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản, in, phát hành và phát triển trong thời gian tới.

Báo cáo tổng kết của các đơn vị gửi về Bộ Văn hóa - Thông tin (theo địa chỉ: Cục Xuất bản Bộ Văn hóa - Thông tin, số 10 Đường Thành, Hà Nội) trước ngày 30/8/2002 để Bộ Văn hóa - Thông tin tổng hợp ý kiến báo cáo Chính phủ.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG
Phan Khắc Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2486/VHTT-XH ngày 10/06/2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc tổng kết 9 năm thực hiện Luật Xuất bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.642
DMCA.com Protection Status