Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2475/VPCP-VX ngày 13/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá công tác xã hội hoá

Số hiệu: 2475/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2475/VPCP-VX
V/v: Chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá công tác xã hội hoá

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác xã hội hoá tổ chức trong tháng 6 năm 2002 đạt kết quả tốt, văn phòng Chính phủ đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 07 tháng 5 năm 2002) cụ thể:

Chỉ đạo tiến hành sơ kết đánh giá công tác xã hội hoá các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, văn hoá, y tế, thể dục - thể thao, tập trung vào những nội dung sau.

1. Đánh giá  kết quả cũng như những tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện xã hội hoá, rút ra những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân về cơ chế, chính sách, chỉ đạo tiến hành và quản lý của các cấp: nêu lên các mô tốt, có hiệu lực;

2. Cơ chế huy động sử dụng các nguồn lực:

3. Cơ chế tài chính (các chính sách tài chính của Nhà nước; cơ chế tài chính nội bộ của các đơn vị trong các loại hình xã hội hoá...);

4. Cơ chế và chính sách sử dụng nguồn nhân lực (chính sách điều động, sử dụng nhân lực, lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội...);

5. Chính sách sử dụng đất đai.

6. Cơ chế quản lý Nhà nước đối với các đơn vị thực hiện xã hội hoá (quản lý các Bộ, ngành, địa phương);

7. Kiến nghị cụ thể các cơ chế, chính sách, giải pháp về các nội dung nêu trên.

Báo cáo đánh giá của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Ban Tổ chức -Cán Bộ Chính phủ, Uỷ ban Thể dục Thể thao, Tổng cục Địa chính), trước ngày 30 tháng 5 năm 2002 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ cơ quan liên quan và các địa phương biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2475/VPCP-VX ngày 13/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá công tác xã hội hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status