Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2441/VPCP-KTTH ngày 10/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý 02 ô tô đã qua sử dụng của tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 2441/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 10/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2441/VPCP-KTTH
V/v xử lý 02 ô tô đã qua sử dụng của tỉnh Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Thương mại,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Tổng cục Hải quan.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 4195TC/VT ngày 02 tháng 5 năm 2002 của Bộ Tài chính, về việc xử lý 02 xe ô tô đã qua sử dụng của tỉnh Vĩnh Long (bản chụp công văn kèm theo).

Đề nghị Bộ Tài chính thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 và chỉ thị số 11/2002/CT-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu có vấn đề còn vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền, đề Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ liên quan kiến nghị biện pháp xử lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2441/VPCP-KTTH ngày 10/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý 02 ô tô đã qua sử dụng của tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status