Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 244/BVTV-KD ngày 01/04/2003 của Cục Bảo vệ thưc vật - Bộ nông nghiệp và PTNTvề việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 17

Số hiệu: 244/BVTV-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đàm Quốc Trụ
Ngày ban hành: 01/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 244/BVTV-KD
V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 17

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi: Các đơn vị KDTV trực thuộc Cục

Để triển khai thống nhất Thông tư liên tịch Bộ Tài chính- Bộ Nông nghiệp và PTNT- Bộ Thuỷ sản số 17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 14/3/2003, Cục hướng dẫn các đơn vị KDTV như sau:

1. Mẫu Giấy đăng ký kiểm dịch (Phụ lục 2 của Thông tư) thay thế Giấy khai báo kiểm dịch hàng thực vật ban hành theo Quyết định 82/2002/QĐ-BNN ngày 19/9/2002.

2. Đối với hàng xuất khẩu theo quy định tại Điều 18 Điều lệ KDTV thì đăng ký và cấp Giấy chứng nhận KDTV theo quy định hiện hành, Đối với hàng nhập khẩu, thực hiện như quy định tại Mục 3.2, Phần II của Thông tư.

3. Tại những cửa khẩu mà công tác KDTV do trạm KDTV của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh thực hiện, trước mắt Chi cục KDTV vùng phụ trách tạm thời uỷ quyền xác nhận Giấy đăng ký KDTV, việc cấp Giấy chứng nhận KDTV vẫn thực hiện theo quy định tại công văn 942/BVTV-KDTV ngày 28/11/2000.

4. Các Chi cục KDTV vùng phải chủ động phối hợp với các Chi cục Hải quan của khẩu trên địa bàn phụ trách (nhất là đối với những cửa khẩu chưa có lực lượng KDTV) để thực hiện tốt Thông tư, đặc biệt là Điểm 3 phần Những quy định chung.

5. Việc đăng ký KDTV, cấp Giấy chứng nhận KDTV thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư được quy định tại Mục 5 Phần I và Phần II.

6. Trường hợp một chủ hàng bị thông báo cưỡng chế tới cơ quan Hải quan thì cơ quan KDTV tại cửa khẩu phải báo cáo về Cục KDTV và đồng thời thông báo đến các Chi cục KDTV vùng trong toàn quốc để chỉ đạo các trạm KDTV cửa khẩu  không làm thủ tục kiểm dịch cho các lô hàng thuộc diện KDTV của chủ hàng này cho đến khi xử lý xong theo quy định của Thông tư.

Đề nghị các đơn vị triển khải thực hiện nghiêm túc Thông tư. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Cục để giải quyết./.

 

 

KT CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Quốc Trụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 244/BVTV-KD ngày 01/04/2003 của Cục Bảo vệ thưc vật - Bộ nông nghiệp và PTNTvề việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 17

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135