Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 242/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 242/CP-KTTH NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC LUẬT THUẾ MỚI

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua hai tháng triển khai thực hiện các Luật thuế mới, bước đầu đã đảm bảo được yêu cầu của Chỉ thị số 44/CT-TW ngày 04/11/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng và Chỉ thị số 41/1998/CT-TTg ngày 17/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các Luật thuế mới cụ thể:

a) Tình hình sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, sản xuất công nghiệp trong 2 tháng đầu năm 1999 ước tính tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tăng và kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ, mức siêu nhập trong 02 tháng đầu năm 1999 là thấp nhất kể từ đầu năm 1998 trở lại đây.

b) Hàng hóa lưu thông trên thị trường khá rồi rào, hàng nội địa đã mở rộng thị phần trên thị trường trong nước. Giá cả một số mặt hàng, dịch vụ trong hai tháng đầu năm có tăng, nhưng thấp hơn cùng kỳ, không gây đột biến tăng giá và gây bất ổn định; đến nay giá nhiều loại hàng hoá, dịch vụ đã giảm xuống bằng mức giá cuối năm 1998.

c) Việc triển khai thực hiện các Luật thuế mới nhìn chung được nhân dân ủng hộ, đồng tình; công tác tổ chức, tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện khá tốt; việc chuẩn bị các nội dung, điều kiện thực hiện khá chu đáo và giải quyết tích cực, có hiệu quả những vướng mắc nảy sinh nên các Luật thuế mới đã được các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc.

d) Kết quả về Thu ngân sách Nhà nước diễn ra bình thường, ước tính 2 tháng đầu năm 1999 đạt 12,1% so với kế hoạch năm và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đạt được kết quả ban đầu nêu trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Chính phủ, cấp uỷ, và chính quyền các cấp ở địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1999 nói chung cũng như việc triển khai thực hiện các Luật thuế mới nói riêng. Tuy nhiên những khó khăn, phức tạp trong quá trình thực hiện các Luật thuế mới còn nhiều do nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng cuộc khủng hoảng về tài chính - tiền tệ trong khu vực, thiên tai liên tiếp xảy ra; mặt khác, do sự hiểu biết về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý các Luật thuế mới của nhiều người, kể cả một số cán bộ, công chức Nhà nước, nhà quản lý doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu sâu sắc. Bên cạnh đó do sự quan tâm chỉ đạo của một số Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện chưa tốt, còn khoán trắng cho ngành tài chính và ngành thuế. Những khó khắn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Luật thuế mới còn nhiều, đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, không giao động nhưng cũng không được chủ quan. Để việc thực hiện các Luật thuế mới đạt kết quả tốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt các công việc sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác hướng dẫn, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, tác dụng, nội dung của các Luật thuế mới, trong đó chú ý tuyên truyền, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế; ghi chép, sử dụng hoá đơn, chứng từ; nghiệp vụ kê khai thuế, nộp thuế; quy trình nghiệp vụ hoàn thuế; miễn, giảm thuế.

2. Tập trung chỉ đạo và giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh, xử lý giá đầu vào, đầu ra hợp lý với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các Luật thuế mới.

3. Quản lý tốt thị trường, bảo đảm cho hàng hoá lưu thông bình thường, chống đầu cơ, buôn lậu. Thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường để có biện pháp chỉ đạo, quản lý giá cả phù hợp, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và phát triển, đồng thời không để xảy ra đột biến về giá cả hàng hoá, dịch vụ; chỉ đạo giữ vững giá sàn thu mua mặt hàng lúa, gạo của nông dân. Tổ chức lực lượng kiểm tra thị trường, giá cả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá như: Tự động nâng giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý; Không niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết.

4. Các Bộ, ngành chủ động phối hợp và kịp thời đề ra những biện pháp giải quyết, xử lý nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Luật thuế mới. Khi xử lý những vướng mắc phải quán triệt và bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu của các luật thuế mới và những quy định trong các văn bản pháp luật về thuế.

5. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật thuế mới tại các Bộ, ngành và địa phương phải có chương trình, biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực tế; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 41/1998/CT-TTg ngày 17/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có báo cáo định kỳ 10 ngày một lần tình hình triển khai thực hiện các luật thuế mới, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của Bộ, ngành và địa phương mình cho Thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật thuế mới của Chính phủ (đặt tại Bộ Tài chính) để nghiên cứu, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, hàng tháng Ban chỉ đạo của Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được công văn này, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các công việc nêu trên để thực hiện tốt các Luật thuế mới, tạo đà thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 1999.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 242/CP-KTTH ngày 10/03/1999 của Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209