Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn séc thanh toán bằng ngoại tệ

Số hiệu: 240/CV-NH1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 31/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 240/CV-NH1

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 240/CV-NH1 NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪNSỬ DỤNG THÀNH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

Kính gửi:

- Các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố,
- Các NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần,
- NHliên doanh, Chi nhánh NH nước ngoài tại Việt Nam.

 

Trong quá trình triển khai Thông tư 07/TT-NH1 ngày 27/12/1996 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước"Hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng séc ban hành kèm theoNghị định số 30/CP ngày 9/5/1996 của Chính phủ", một số Ngân hàng có ýkiến thắc mắc liên quan đến sử dụng séc ngoại tệ. Để việc triển khai Thông tưtrên thực hiện đầy đủ và đúng quy định, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thêm mộtsố điểm cho việc áp dụng séc thanh toán bằng ngoại tệ như sau:

1. Việc phát hành, sử dụng, chuyển nhượng séc thanh toánbằng ngoại tệ của pháp nhân và cá nhân phải tuân theo Điều lệ quản lý ngoại hốicủa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định hiện hành về quảnlý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.

Đơn vị thanh toán và Đơn vị thu hộ séc thanh toán bằng ngoạitệ phải là các đơn vị được phép làm dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ theo quyếtđịnh của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Séc thanh toán bằng ngoại tệ sử dụng theo mẫu thống nhấtquy định tại Thông tư nói trên và đã được Ngân hàng Nhà nước duyệt. Việc lưuhành các loại séc ngoại tệ theo mẫu cũ sau ngày Thông tư có hiệu lực không đượcchấp thuận.

3. Séc thanh toán bằng ngoại tệ có thể áp dụng cho thanhtoán giữa các khách hàng mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại các đơn vị khác hệthống ngân hàng. Thủ tục thanh toán séc thanh toán bằng ngoại tệ giữa Đơn vịthanh toán và Đơn vị thu hộ khác hệ thống do hai bên thoả thuận, tổ chức thựchiện và hướng dẫn cho khách hàng của mình biết.

Các quy định khác liên quan đến phát hành, sử dụng và thanhtoán séc thanh toán bằng ngoại tệ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư07/TT-NH1 nói trên.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn séc thanh toán bằng ngoại tệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757
DMCA.com Protection Status