Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 24/BCĐCCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 13/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/BCĐCCHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi : Các bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc Chính phủ .

Tại công văn số 69/TB-VPCP ngày 18-4-2002 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 9-4-2002 đã nêu:

"Sau khi Quốc hội đã quyết định cơ cấu Chính phủ mới, Ban chỉ đạo cải cách hành chính chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ xây dựng Nghị định mới hoặc sửa đổi Nghị định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ theo tinh thần Nghị định mới về các Bộ (thay thế Nghị định 15/CP)".

Để thực hiện kết luận này Thủ tướng, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) thực hiện một số công việc như sau:

1- Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ cùng các cơ quan có liên quan tiếp tục chuẩn bị sửa đổi Nghị định 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ để trình Chính phủ xem xét trong phiên họp Chính phủ tháng 5-2002. Căn cứ ý kiến của các thành viên Chính phủ sau phiên họp này, chỉnh sửa văn bản để sớm trình Thủ tướng ký ban hành.

2- Ngay từ bây giờ, từng Bộ cần khẩn trương chuẩn bị Nghị định mới hoặc Nghị định bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ để sau khi Nghị định số 15/CP được sửa đổi có thể trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Trong công việc này xin lưy ý mấy vấn đề sau:

- Sử dụng kết quả của đợt rà soát trong năm 2000 và 2001 về chức nưng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Bộ, kết luận thẩm định của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về đề án rà soát của Bộ.

- Làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ, đề xuất giải quyết những công việc chồng chéo với Bộ khác, những công việc Bộ không nhất thiết phải thực hiện, có thể bàn giao cho Bộ khác hoặc phân cấp cho địa phương.

- Từ làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để đề xuất cơ cấu tổ chức hợp lý của Bộ, làm rõ những đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công do Bộ trực tiếp quản lý.

- Trong quá trình triển khai công việc này, các Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.

 

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 24/BCĐCCHC ngày 13/05/2002 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc xây dựng mới hoặc sửa đổi Nghị định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!