Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2380/VPCP-QHQT về việc báo cáo thực hiện Nghị quyết 1624 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2380/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2380/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo thực hiện Nghị quyết 1624 của Hội đồng Bảo an LHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa - Thông tin

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1285/TTr/NG-LPQT ngày 18 tháng 4 năm 2007) về nội dung dự thảo Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 1624 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Báo cáo của Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 1624 (2005) của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về các biện pháp bổ sung chống các hành vi kích động khủng bố, kèm theo công văn trên của Bộ Ngoại giao.

- Giao Bộ Ngoại giao gửi Báo cáo trên cho Ủy ban Chống khủng bố của Liên hợp quốc và tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi đánh giá của Ủy ban về Báo cáo của ta để kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cần thiết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, NC; Website CP;
- Lưu VT, QHQT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2380/VPCP-QHQT về việc báo cáo thực hiện Nghị quyết 1624 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.721
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234