Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2373/VPCP-V.II về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1632/TTg-V.II ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2373/VPCP-V.II Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2373/VPCP-V.II
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại CV số 1632/TTg-V.II ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Giao thông Vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

 

Sau khi Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Nội (văn bản số 1835/BC-TTCP ngày 28/9/2006), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1632/TTg-V.II ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nhưng các cơ quan chưa báo cáo kết quả thực hiện; một số công dân tiếp tục có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh các vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tư pháp khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1632/TTg-V.II ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại của các công dân trước ngày 30/6/2007 và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội;
- Bí thư Thành ủy Hà Nội;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, TTBC, I, Website CP;
- Lưu: VT, V.II (3b), HD23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2373/VPCP-V.II về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1632/TTg-V.II ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.807

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183