Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm của Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

Số hiệu: 233/CV-NHNN1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 23/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 233/CV-NHNN1

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 233/CV-NHNN1 NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM CỦA CHỈ THỊ SỐ 01/1999/CT-NHNN1

Kính gửi: Các Ngân hàng Thương mại quốc doanh

Ngày 29 tháng 01 năm 1999, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1 về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị. Theo đề nghị của các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điểm như sau:

1/ Về phạm vi áp dụng trần lãi suất cho vay: Mức trần lãi suất cho vay khu vực nông thôn áp dụng cho những đối tượng khách hàng theo quy định tại điểm 1, Thông tư số 05/TT-NH1 ngày 18/8/1996 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi áp dụng trần lãi suất cho vay trên địa bàn nông thôn và phương pháp tính chênh lệch lãi suất bình quân.

Những đối tượng khách hàng không thuộc quy định tại điểm 1, Thông tư số 05/TT-NH1 nói trên thì áp dụng mức trần lãi suất cho vay khu vực thành thị.

Đối với các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, Khu chế xuất không thuộc địa bàn thành thị, doanh nghiệp có trụ sở và sản xuất, kinh doanh ở nông thôn, doanh nghiệp có trụ sở ở thành thị nhưng sản xuất, kinh doanh ở nông thôn hoặc ngược lại thì các Ngân hàng Thương mại quốc doanh căn cứ vào đặc điểm, điều kiện kinh doanh và chính sách khách hàng của mình để áp dụng linh hoạt mức trần lãi suất cho vay khu vực thành thị hay khu vực nông thôn cho phù hợp:

2/ Các Ngân hàng Thương mại quốc doanh thực hiện mức trần lãi suất cho vay khu vực thành thị theo quy định tại điểm 1, Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1 ngày 29/1/1999 và mức trần lãi suất cho vay khu vực nông thôn theo quy định tại khoản 1, điều I, Quyết định số 39/1998/QĐ-NHNN1 ngày 17/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3/ Đối với các khoản cho vay theo mức trần lãi suất quy định tại Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1 thì lãi suất nợ quá hạn bằng 150% mức trần lãi suất cho vay cùng loại cho vay ngắn hạn hoặc trung hạn, dài hạn quy định tại Chỉ thị này.

4/ Các Ngân hàng Thương mại quốc doanh hướng dẫn các chi nhánh trực thuộc thực hiện thống nhất theo nội dung công văn này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn một số điểm của Chỉ thị số 01/1999/CT-NHNN1

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207
DMCA.com Protection Status