Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2305/VPCP-ĐP về thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2305/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2305/VPCP-ĐP
V/v thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua và ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Bưu chính Viễn thông, Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa-Thông tin, Thủy sản;
- Tổng cục Du lịch;
- Thành ủy, HĐND TP Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, NC, TTBC, Website CP;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2305/VPCP-ĐP về thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251