Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2287/VPCP-QHQT ngày 02/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tham dự Hội nghị Rio+10

Số hiệu: 2287/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 02/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2287/VPCP-QHQT
V/v Chuẩn bị tham dự Hội nghị Rio + 10

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 984CV/NG-TCQT ngày 25 tháng 4 năm 2002) về việc chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững (Hội nghị Rio + 10) tại Johanneshurg (Nam Phi), từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2002, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị trên.

- Bộ Ngoại giao tìm hiểm thông tin về cấp Trưởng đoàn của các nước dự kiến tham dự Hội nghị để kiến nghị về cấp Trưởng đoàn của ta.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2287/VPCP-QHQT ngày 02/05/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tham dự Hội nghị Rio+10

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.816
DMCA.com Protection Status