Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 227/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 25/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 227/BXD-QLN

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2000

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 227/BXD-QLN NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2000 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO QUỸ NHÀ Ở

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành Trung ương
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 3/2/2000 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg"về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở", trong đó quy định các Bộ, Ngành, cơ quan đang quản lý nhà ở của những người thuộc diện được hỗ trợ có nhiệm vụ chuyển giao quỹ nhà đó cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý xong trước ngày 30/6/2000 để thực hiện việc hỗ trợ.

Để đảm bảo việc chuyển giao quỹ nhà được thực hiện thống nhất trong cả nước, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh tiến hành công tác chuyển giao theo đúng các quy định sau đây:

1/ Nhà ở thuộc diện phải chuyển giao từ các Bộ, Ngành Trung ương cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh là nhà ở thuộc sơ hữu Nhà nước do các Bộ, Ngành Trung ương cũng như các đơn vị trực thuộc đang quản lý và cho người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 thuê ở. Trong trường hợp người hoạt động cách mạng trước Cách mạng thánh 8 năm 1945 đã chết nhưng vợ (hoặc chồng) của người đó đang ở nhà của Nhà nước thì nhà này cũng thuộc diện phải chuyển giao.

2/ Các đơn vị trực thuộc Bộ, Ngành Trung ương (gọi chung là bên giao nhà) lập danh sách những người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 đang sử dụng nhà do đơn vị mình quản lý (phụ lục số 1) và gửi trực tiếp cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà đó trước ngày 31/3/2000 để Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp tổng hợp và lập kế hoạch hỗ trợ chung.

3/ Bên giao nhà lập Danh mục nhà ở thuộc diện phải chuyển giao (phụ lục số 2) gửi cho Bộ chủ quản để Bộ chủ quản có văn bản chuyển giao nhà đó cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4/ Sau khi nhận được công văn kèm theo Danh mục nhà ở thuộc diện phải chuyển giao do Bộ, Ngành gửi, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo ngay việc hoàn tất thủ tục tiếp nhận.

5/ Việc bàn giao phải được tiến hành nhanh, gọn, đơn giản, trên nguyên tắc bàn giao theo đúng hiện trạng về nhà ở, đất ở và người đang sử dụng nhà ở đó tại thời điểm bàn giao và hoàn tất chậm nhất là ngày 30/6/2000.

Cụ thể là:

a- Về đất ở: Bên giao nhà bàn giao toàn bộ khu đất ở do đơn vị đó đang quản lý, kèm theo các loại hồ sơ hiện có, như: quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục thửa đất, biên lai thu thuế đất,v.v...

Trường hợp không có hồ sơ về đất thì hai bên cắm mốc giới thửa đất và bàn giao theo các mốc giới đó, đồng thời phải ghi rõ lý do không có hồ sơ đất, như: thất lạc hồ sơ, tiếp quản nhà từ chế độ cũ mà không có hồ sơ đất, không có quyết định giao đất,v.v...

b- Về nhà ở: Bàn giao theo từng ngôi nhà (nếu bên giao đang quản lý cả ngôi nhà) hoặc bàn giao theo từng căn hộ (nếu bên giao chỉ quản lý một vài căn hộ trong một nhà có nhiều căn hộ).

Nhà hoặc căn hộ bàn giao phải kèm theo các hồ sơ hiện có, như: Bản vẽ thiết kế, giấy phép xây dựng, quyết định giao quản lý nhà (đối với nhà tiếp quản từ chế độ cũ), biên bản nhận bàn giao nhà từ đơn vị khác chuyển sang, hồ sơ mua bán nhà (nếu là nhà mua của chủ sở hữu khác), v.v...

Trường hợp không có hồ sơ về nhà ở thì hai bên tiến hành bàn giao trên cơ sở vẽ mặt bằng nhà hiện có trên thửa đất hoặc mặt bằng căn hộ (nếu đơn vị chỉ quản lý một vài căn hộ trong một ngôi nhà).

Không tiến hành đo vẽ chi tiết nhà ở khi bàn giao.

Không bàn giao nhà ở do người ở xây dựng thêm (vì đó không phải là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước), nhưng phải thể hiện phần xây dựng thêm trên mặt bằng để có biện pháp xử lý sau này.

Trường hợp nhà của Nhà nước đã được người thuê cải tạo lại, hoặc phá đi xây dựng nhà mới, thì bên giao nhà phải ghi rõ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trước khi phá dỡ là nhà cấp mấy để sau này bên nhận nhà có cơ sở xác định giá khi bán cho người đang ở thuê

c- Về người sử dụng nhà: Bàn giao danh sách các hộ đang thực tế sử dụng, kể cả có hợp đồng, không có hợp đồng hoặc hợp đồng mang tên người thuê cũ (nhà hoả hồng).

Việc bàn giao đất ở, nhà ở kèm theo các hộ đang sử dụng nhà được thực hiện thông qua biên bản bàn giao nhà ở, đất ở (phụ lục số 3).

6/ Cùng với việc bàn giao nhà ở, các cơ quan tài chính cùng cấp quản lý trực tiếp bên giao nhà hướng dẫn về tài chính với từng trường hợp bàn giao, trong đó phải ghi rõ giá trị nhà ở (hiện đang theo dõi trên sổ sách kế toán của nhà và nguồn kinh phí xây dựng nhà đó) để có cơ sở ghi tăng, giảm vốn tài sản cố định của bên nhận và bên giao nhà.

Không tổ chức xác định giá trị còn lại của nhà ở khi bàn giao nhà.

7/ Trong trường hợp bên giao nhà đang quản lý đồng bộ cả một khu tập thể, gồm cả nhà ở, đất ở và hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, thì hai bên tiến hành bàn giao đồng bộ cả khu tập thể đó.

8/ Sau khi tiếp nhận nhà ở, bên nhận nhà có trách nhiệm tổ chức bán và hỗ trợ cho người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 theo đúng quy định của Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các trường hợp khác thì bán theo đúng các quy định hiện hành. Trường hợp bên thuê không mua thì bên nhận nhà có trách nhiệm tiếp tục quản lý nhà theo đúng Quyết định 118/TTg và 33/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

9/ Việc chuyển giao quỹ nhà ở là công tác trọng tâm phải được khẩn trương triển khai để thực hiện việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các trình tự, thủ tục bàn giao nhà nêu tại công văn này, không đề ra các quy định phức tạp khác gây ách tắc công việc. Trong quá trình chuyển giao nhà ở, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Cục Quản lý nhà - Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc chuyển giao quỹ nhà ở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149