Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 224/CP-QHQT ngày 28/02/2003 của Chính phủ về việc phe duyệt cơ chế tài chính của Quỹ Phà trong Dự án Phà Mê Kông giai đoạn 2 do Đan Mạch tài trợ

Số hiệu: 224/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 224/CP-QHQT
V/v phê duyệt cơ chế tài chính của Quỹ Phà trong dự án phà Mê Công giai đoạn 2 do Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Giao thông Vận tải ;
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (các công văn số 292/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2003; 3896/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2002) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 1084/TC-TCĐN ngày 29 tháng 01 năm 2003; 12149/TC-TCĐN ngày 11 tháng 11 năm 2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 7617/BKH-KTĐN ngày 02 tháng 12 năm 2002; 1864/BKH-CSHT ngày 27 tháng 3 năm 2002), Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 193/BVGCP-TLSX ngày 19 tháng 3 năm 2002) về cơ chế tài chính cho Dự án Phà Mê Công giai đoạn 2 do Đan Mạch viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, phê duyệt cơ chế tài chính Quỹ Phà của Dự án “Phà Mê Công giai đoạn 2” do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại được trình kèm theo công văn số 292/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải với các lưu ý sau:

1.1. Quỹ Phà do Quỹ hỗ trợ phát triển quản lý;

1.2. Điều kiện cho vay của Quỹ Phà được áp dụng theo điều kiện vay ưu đãi về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, cụ thể là:

- Lãi suất cho vay bằng tiền đồng Việt Nam: 5,4%/năm.

- Thời gian cho vay: 20 năm, trong đó thời hạn ân hạn tối thiểu bằng thời gian đóng phà, tối đa là 03 năm.

- Mức vay từ Quỹ Phà tối đa là 70% tổng mức vốn đầu tư, mức tạm ứng từ nguồn vốn riêng của các công ty phà là 15%.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục đàm phán với phía Đan Mạch để có thời hạn ân hạn hợp lý đối với 06 chiếc phà vừa đóng xong của Dự án; lập báo cáo đánh giá việc thực hiện cơ chế tài chín Quỹ Phà trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào tháng 8 năm 2003./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 224/CP-QHQT ngày 28/02/2003 của Chính phủ về việc phe duyệt cơ chế tài chính của Quỹ Phà trong Dự án Phà Mê Kông giai đoạn 2 do Đan Mạch tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172