Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 219 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng Regent 800 WG do Công ty Bayer nhập khẩu

Số hiệu: 219TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 16/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 219TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng “Regent 800 WG”

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Đồng Nai 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 850/HQĐN-NV ngày 20/9/2005; Công văn số 1008/HQĐN-TTr ngày 26/10/2005 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng Regent 800 WG do Công ty Bayer nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Đồng Nai chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu cùng Doanh nghiệp thống nhất lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành để giám định mặt hàng Regent 800 WG. Yêu cầu giám định ghi rõ: mặt hàng Regent 800 WG có đặc tính bổ trợ diệt sinh vật phá hoại cây trồng không?” Kết luận của cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành có giá trị để các bên thực hiện. Cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành chịu trách nhiệm về kết luận giám định của mình. Trường hợp doanh nghiệp và cơ quan hải quan không thống nhất được thì thực hiện theo kết luận của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3389 TCHQ/GSQL ngày 23/8/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL miền Nam (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 219 TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng Regent 800 WG do Công ty Bayer nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126