Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc doanh nghiệp công ích về giống gốc nuôi trồng thuỷ sản

Số hiệu: 2164-CV/NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Ngọc Hồng
Ngày ban hành: 17/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2164-CV/NC

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 2164 CV/NC NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH VỀ GIỐNG GỐC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thi hành Nghị định số 56/CP ngày 2/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, căn cứ Nghị định số 14/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về việc quản lý giống vật nuôi, Quyết định số 865 QĐ/NC ngày 23/10/1996 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc quy hoạch sắp xếp lại cơ sở giống nuôi thuỷ sản thời kỳ 1996 - 2000, Thông tư hướng dẫn số 01 BKH/DN ngày 29/6/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư hướng dẫn số 06 TC/TCDN ngày 24/2/1997 của Bộ Tài chính, về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, Bộ Thuỷ sản hướng dẫn cụ thể về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích sản xuất giống gốc nuôi trồng thuỷ sản như sau:

1. Về giống gốc:

Nghị định 14/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ đã nêu rõ: giống gốc là giống vật nuôi thuần chủng được chọn lọc và nuôi dưỡng để nhân giống có năng suất, chất lượng ổn định.

- Về nguồn giống gốc: các Viện, Trung tâm nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản thuộc Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm chọn lọc, nuôi dưỡng nhân giống gốc một số loài thuộc chương trình giống quốc gia, chương trình ngành. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) nhận số giống gốc này để lưu giữ, nhân giống đáp ứng yêu cầu của tỉnh. Chọn lọc lưu giữ và nhân các giống thuần, các dòng có năng suất chất lương cao của địa phương để đáp ứng rộng rãi cho người nuôi. Đối với một số giống thuỷ sản đặc sản vùng nước ngọt như: ba ba, cá bống tượng, cá quả, cá sấu, tôm càng xanh... và giống thuỷ đặc sản vùng nước mặn, lợ như: Tôm sú, trai ngọc, sò huyết, tôm hùm, cá song... còn đang được thuần dưỡng, gia hoá ở các mức độ khác nhau thì ngay từ đầu phải đi vào chọn giống theo định hướng và giữ giống thuần, không để cho lai tạp.

2. Xác định doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực sản xuất giống gốc nuôi trồng thuỷ sản.

Căn cứ Điều 1, mục 2 Điều 2 của Nghị định 56/CP xác định doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích là các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công cộng có ít nhất 70% doanh thu từ các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giống gốc cây trồng vật nuôi thuỷ sản.

Việc xác định các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực sản xuất giống gốc nuôi trồng thuỷ sản được vận dụng như sau: 2.1. Các tỉnh có Công ty nuôi trồng thuỷ sản được tỉnh giao nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất giống gốc cung cấp cho các cơ sở nhân giống, làm các dịch vụ cung ứng về giống thuần, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, dịch vụ kỹ thuật cho nuôi thuỷ sản, nếu đạt được 70% doanh thu do sản xuất sản phẩn, cung ứng dịch vụ công cộng trong hai năm liền thì được tỉnh xem xét chuyển sang doanh nghiệp công ích, hoặc tỉnh chọn một doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc Công ty này để chuyển sang doanh nghiệp công ích. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ chủ yếu là lưu giữ, nhân giống gốc cung cấp cho các cơ sở nhân giống, thực hiện các dịch vụ công ích về giống nuôi trồng thuỷ sản, đồng thời có thể ký kết hợp đồng với các xí nghiệp còn lại của Công ty để sản xuất, nhân giống thuần chủng cung cấp cho người nuôi.

2.2. Các tỉnh chỉ có một Trung tâm giống thuỷ sản của tỉnh và một số doanh nghiệp sản xuất giống của huyện, nếu được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ yếu cho Trung tâm giống là lưu giữ, nhân giống và được phép ký kết hợp đồng với các đơn vị sản xuất của huyện để nhân giống thuần đáp ứng cho yêu cầu của người nuôi theo kế hoạch tỉnh giao hàng năm.

2.3. Những tỉnh chỉ có một doanh nghiệp Nhà nước làm nhiệm vụ sản xuất cung ứng giống gốc nuôi thuỷ sản có đủ điều kiện như quy định ở trên thì Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển sang doanh nghiệp hoạt động công ích.

3. Xác định nhiệm vụ, giao kế hoạch đặt hàng cho doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích sản xuất giống gốc.

3.1. Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích được:

a. Nhận nguồn giống gốc từ các viện nghiên cứu, Trung tâm giống thuộc Bộ Thuỷ sản, để đảm bảo có đàn giống thuần nhân ra đáp ứng cho nhu cầu sản xuất.

b. Thông qua liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với nước ngoài, thông qua công tác thực nghiệm ứng dụng kỹ thuật tiến bộ của doanh nghiệp để tự tạo ra đàn giống gốc và phải được Bộ Thuỷ sản công nhận giống đó là thuần chủng.

c. Chọn lọc, lưu giữ và nhân các dòng, các phẩm giống của địa phương để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất.

3.2. Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng dịch vụ giống gốc nuôi trồng thuỷ sản phải đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật để lưu giữ đàn giống gốc đảm bảo chất lượng, đáp ứng đúng thời vụ cho sản xuất, Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích phải kết hợp làm dịch vụ công ích về giống với các dịch vụ thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, vật tư chuyên dùng, dịch vụ tư vấn kỹ thuật để người sản xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản thực hiện theo đúng công nghệ tiến bộ.

3.3. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu Nhà nước giao hoặc đặt hàng, doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích về giống gốc nuôi thuỷ sản được sản xuất kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khác để tận dụng năng lực sản xuất nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Được cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp đồng ý bằng văn bản.

- Không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công ích do tỉnh giao hoặc đặt hàng.

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

- Hạch toán riêng phần hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với phần hoạt động kinh doanh thêm theo quy định của pháp luật.

4. Việc xem xét trợ cấp, trợ giá cho doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Căn cứ để Nhà nước xem xét trợ cấp, trợ giá là mặt hàng, dịch vụ thuộc nhiệm vụ công ích được tỉnh quyết định thành lập doanh nghiệp giao trong năm kế hoạch. Số lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thực hiện trong phạm vi kế hoạch giao.

Với các doanh nghiệp Nhà nước khác nếu có hoạt động công ích về giống gốc nuôi trồng thuỷ sản do tỉnh giao thì được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước tương ứng với phần hàng hoá hoặc dịch vụ phục vụ công ích quy định tại tiết d khoản 1 Điều 8 Luật doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban ngành hữu quan nghiên cứu vận dụng các hướng dẫn trên đây của Bộ Thuỷ sản vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương, xây dựng dự án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho chuyển sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích hoặc thành lập mới doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích về giống gốc thuỷ sản. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Thuỷ sản để nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Ngọc Hồng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc doanh nghiệp công ích về giống gốc nuôi trồng thuỷ sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.305

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139