Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2142/TĐC-ĐL thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Số hiệu: 2142/TĐC-ĐL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2142/TĐC-ĐL
V/v triển khai thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố

Trả lời một số ý kiến từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố (Chi cục TĐC) về việc triển khai thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường (Nghị định 86) có hiệu lực thi hành, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục) có ý kiến như sau:

1. Pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định như sau:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật chỉ bị hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ nếu hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản đó hoặc bị đình chỉ, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc bị sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định tại Điều 80 và Điều 81 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (Luật BHVBQPPL);

b) Theo quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 83 của luật BHVBQPPL, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

Do đó, các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường hiện nay nếu không trái với quy định tại Luật Đo lường và tại Nghị định 86 thì tiếp tục có hiệu lực thi hành.

2. Vì vậy, hoạt động đo lường của Chi cục TĐC được thực hiện như sau:

a) Các nhiệm vụ theo chức năng quản lý đo lường của Chi cục TĐC tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Luật Đo lường, tại Nghị định 86 và theo quy định (không trái với quy định tại Luật Đo lường và Nghị định 86) tại các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường hiện hành;

b) Khi chưa có Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra nhà nước về đo lường, thành viên đoàn kiểm tra quy định tại khoản 6 Điều 14 của Nghị định 86 phải là cá nhân có chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra hàng đóng gói sẵn, khóa đào tạo kiểm định viên đo lường, lớp tập huấn nghiệp vụ về đo lường đối với cột đo xăng dầu do các đơn vị đào tạo được Tổng cục công nhận thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Trần Việt Thanh (để b/c);
- Vụ PC;
- Lưu VT, ĐL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2142/TĐC-ĐL thực hiện hoạt động quản lý đo lường khi Luật Đo lường và Nghị định 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0