Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 213/VPCP-TTTH về việc vận hành mạng tin học diện rộng của Chính phủ

Số hiệu: 213/VPCP-TTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 19/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 213/VPCP-TTTH

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 213/VPCP-TTTH NGÀY 19 THÁNG 1 NƯỚC 1998 VỀ VIỆC VẬN HÀNH MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị 218/TTg ngày 7 tháng 4 năm 1997, Quyết định số 280/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ, đến nay mạng tin học diện rộng của Chính phủ đã cơ bản hoàn thành; mạng tin học trung tâm của 61 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của 35 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã được hoà mạng với mạng tin học diện rộng của Chính phủ, bắt đầu thực hiện việc truyền nhận thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Để phát huy hiệu quả của mạng tin học diện rộng của Chính phủ như đã nêu trong Nghị quyết số 01/1998/NQ-CP ngày 10 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ, trong khi chờ ban hành các văn bản chính thức, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Chánh văn phòng (đồng thời là Chủ nhiệm dự án tin học hoá quản lý Nhà nước) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay các công việc sau đây:

1/ Tổ chức bộ phận chuyên trách cập nhật vào mạng tin học diện rộng của Chính phủ:

- Toàn văn văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 4 của Nghị định số 101/CP ngày 23 tháng 9 năm 1997 của Chính phủ (trừ văn bản mật).

- Toàn văn các báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm), báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề (trừ văn bản mật) với đầy đủ nội dung theo hướng dẫn của văn bản số 3404/ĐP1 ngày 8 tháng 7 năm 1997 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

- Tổ chức khai thác trên mạng tin học diện rộng các loại văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Sử dụng mạng tin học diện rộng của Chính phủ để trao đổi thông tin truyền nhận văn bản khác không thuộc loại mật.

2/ Kiểm tra và khẩn trương bố trí đầy đủ các điều kiện kỹ thuật theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ đã nêu trong Công văn số 5944/TTTH ngày 25 tháng 11 năm 1997 gửi UBND các tỉnh và Công văn số 6008/TTTH ngày 25 tháng 11 năm 1997 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ. Những cơ quan nào đến nay vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong công văn nói trên thì phải thực hiện gấp để bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống.

3/ Tổ chức bộ phận kỹ thuật để quản trị và vận hành mạng tin học trung tâm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Địa phương để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Bảo đảm cho máy chủ truyền thông của Chính phủ chạy ít nhất 8 giờ hành chính trong ngày.

- Triển khai mở rộng diện nối mạng đối với các máy trạm khác trong mạng tin học của cơ quan với máy chủ truyền thông của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm ngặt các quy định:

+ Không được đấu nối bất kỳ một máy tính nào thuộc mạng tin học trung tâm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và UBND địa phương với mạng Internet.

+ Chỉ có người được giao nhiệm vụ quản trị mạng của cơ quan, cán bộ của Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Chính phủ hoặc cán bộ kỹ thuật do Văn phòng Chính phủ uỷ quyền mới được làm việc trên máy chủ truyền thông của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ lắp đặt tại Quý cơ quan.

4/ Những cơ quan thuộc Chính phủ chưa thực hiện được việc kết nối với mạng tin học diện rộng của Chính phủ trong năm 1997 cần phối hợp với Văn phòng Chính phủ để thực hiện kết nối mạng trong quý 1 năm 1998.

5/ Thực hiện thống nhất chuẩn công nghệ thông tin như sau:

- Chọn mã chữ tiếng việt loại 8 bít theo tiêu chuẩn TCVN 5713.

- Chọn phông chữ tiếng việt thuộc các loại: Arial, ArialH, .VnCentry Schoolbook, .VnCentry SchoolbookH, .VnArial, .VnArialH.

- Các văn bản phải được soạn thảo theo chương trình Microsoft Word phiên bản 6.

Văn phòng Chính phủ kính đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, đưa mạng tin học diện rộng của Chính phủ vào hoạt động có hiệu quả, phục vụ sự quản lý tập trung của Thủ trưởng cơ quan thông qua bộ máy Văn phòng và phục vụ sự điều hành thống nhất của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Vũ Đình Thuần

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 213/VPCP-TTTH về việc vận hành mạng tin học diện rộng của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.932
DMCA.com Protection Status