Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2052/VPCP-QHQT ngày 19/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát bước đầu các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động ĐTNN tại Việt Nam

Số hiệu: 2052/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2052/VPCP-QHQT
V/v: Rà soát bước đầu các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động ĐTNN tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Tư pháp, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Địa chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 899/BKH-PLĐT ngày 7 tháng 2 năm 2002) về kết quả bước đầu rà soát các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan, tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan của Nghị định 24/2000/NĐ-CP (tiêu chí áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp FDI, thuế suất và thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp KCN, lĩnh vực không cấp phép đầu tư và lĩnh vực đầu tư có điều kiện, danh mục lĩnh vực và địa bàn khuyến khích đầu tư và đặc biệt khuyến khích đầu tư...).

2. Giao các cơ quan liên quan (các Bộ: Tài chính, Thương mại, Xây dựng, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Địa chính) tiếp tục nghiên cứu, bổ sung sửa đổi những quy định liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan theo tinh thần Chỉ thị 19/2001/CT-TTg ngày 28/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đang có vướng mắc về luật hoặc văn bản pháp quy thì đề xuất ý kiến xử lý trình, Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo thực hiện.

3. Về quy định miễn thuế nhập khẩu 5 năm đối với nguyên liệu sản xuất cho các dự án đầu tư nước ngoài được đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc đầu tư vào vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1719/VPCP-KTTH ngày 3/4/2002 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2052/VPCP-QHQT ngày 19/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát bước đầu các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động ĐTNN tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status