Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2035/VPCP-CCHC ngày 19/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xin tài trợ cho Dự án áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 vào quản lý hành chính nhà nước

Số hiệu: 2035/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 19/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2035/VPCP-CCHC
V/v xin tài trợ cho Dự án áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9000 vào quản lý hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 380/UB ngày 28/3/2002, Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Dự án xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 trong dịch vụ quản lý hành chính công tại các đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các bộ, ngành liên quan khác và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (kể cả việc xin tài trợ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho dự án).

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2035/VPCP-CCHC ngày 19/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xin tài trợ cho Dự án áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 vào quản lý hành chính nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.965
DMCA.com Protection Status