Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1989/CV-NLDK ngày 23/04/2004 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận TB chính HĐ TB toàn bộ dự án Đường dây và TBA

Số hiệu: 1989/CV-NLDK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Phạm Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1989/CV-NLDK
V/v xác nhận TB chính HĐ TB toàn bộ dự án Đường dây và TBA

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam

 

Bộ Công nghiệp đã nhận được công văn số 944/CV-EVN-QLĐL ngày 08/3/2004 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (TCTĐLVN) xin xác nhận thiết bị chính Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị (VTTB) và hàng hoá thiết bị đồng bộ cho dự án Trạm biến áp 500/220/110kV Tân Định. Bộ Công nghiệp xác nhận:

Hàng hoá nhập khẩu thuộc Hợp đồng số 05-2004/SPPMBA/ABB P.T AB/500 kV Tan Dinh S/S ký ngày 25/02/2004 giữa Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam thuộc TCTĐLVN và nhà thầu ABB Power Technologies AB (Thuỵ Điển) cung cấp VTTB cho dự án Trạm biến áp 500/220/110 kV Tân Định (Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi số 231/QĐ-EVN-HĐQT ngày 30/8/2002 và Quyết định phê duyệt Hợp đồng cung cấp VTTB số 66/QĐ-EVN-HĐQT ngày 28/3/2004 của TCTĐLVN) là hàng hoá thiết bị đồng bộ có thiết bị chính của dự án là máy biến áp 500 kV công suất 450 MVA.

Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan liên quan giải quyết thủ tục cần thiết để số hàng trong Hợp đồng nói trên sớm được nhập khẩu, phục vụ cho thực hiện dự án đúng tiến độ./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Thắng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1989/CV-NLDK ngày 23/04/2004 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận TB chính HĐ TB toàn bộ dự án Đường dây và TBA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858
DMCA.com Protection Status