Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 195/CP-VX ngày 24/02/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 3 của Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề

Số hiệu: 195/CP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 24/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 195/CP-VX
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 3 của Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 397/LĐTBXH-KHTC ngày 14/02/2003, công văn số 4304/LĐTBXH-KHTC ngày 06/12/2002 và số 3591/LĐTBXH-KHTC ngày 22/10/2000) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 789 BKH/VPXT ngày 12/02/2003 và công văn số 175 BKH/VPXT ngày 08/1/2003) về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 3 của Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 3 của Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề trên cơ sở đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (văn bản số 379/LĐTBXH-KHTC ngày 14/2/2003) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 175/BKH/VPXT ngày 08/01/2003) gồm 39 gói thầu với tổng giá trị là 25.821.982 USD và 819.200 EURO tương đương với 26.781.920 USD (như Phụ lục kèm theo văn bản số 379/LĐTBXH-KHTC ngày 14/2/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

2. Cho phép điều chỉnh sang hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu số 7 thuộc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 3 của Dự án Giáo dục kỹ thuật kỹ thuật và Dạy nghề như đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (văn bản số 245/LĐTBXH-KHTC ngày 24/01/2003) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 789 BKH/VPXT ngày 12/2/2003).

3. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phê duyệt kết quả các gói thầu chỉ định thầu (không cần sự thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đồng thời chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành và lưu ý các đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 175/BKH/VPXT ngày 08/01/2003./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 195/CP-VX ngày 24/02/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 3 của Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
DMCA.com Protection Status