Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1896/VPCP-ĐP1 ngày 11/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về phạm vi áp dụng tại các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 1896/VPCP-ĐP1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 11/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1896/VPCP-ĐP1
V/v Phạm vi áp dụng tại các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có tờ trình số 122/TT-UB ngày 05 tháng 3 năm 2002, trình Thủ tướng Chính phủ về phạm vi áp dụng Quyết định số 53/2001/QĐ/TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới, tại các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2002 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Kèm theo bản chụp tờ trình số 122/TT-UB)./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1896/VPCP-ĐP1 ngày 11/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về phạm vi áp dụng tại các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.900
DMCA.com Protection Status