Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1848/LĐTBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 15/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1848/LĐTBXH
v/v xác định nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch trong thời kỳ kháng chiến ở các địa phương

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để phục vụ cho công tác xác nhận và giải quyết chính sách đối với người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tiếp danh mục nhà tù và bổ sung thêm địa danh được coi là nhà tù của địch trong các cuộc kháng chiến tại tỉnh Đồng Tháp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chưa xác định địa danh nhà tù và địa danh được coi là nhà tù của địch (nếu có) hoặc đã xác định nhưng chưa thông qua cấp ủy Đảng thì có sự chỉ đạo phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy xem xét quyết định và có ý kiến về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục thông báo thực hiện thống nhất trong toàn quốc (cần xác định cụ thể thời gian tồn tại nhà tù của địa phương)./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức TW (để phối hợp Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 VP thường trực tại TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VP Bộ;
- Cục TBLS&NCC
.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

 

DANH MỤC

NHÀ TÙ VÀ NHỮNG NƠI ĐƯỢC COI LÀ NHÀ TÙ CỦA ĐỊCH
TRONG CÁC THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
(Kèm theo công văn số 1848/LĐTBXH-TBLS ngày 15 tháng 6 năm 2005
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Địa phương

Tên nhà tù

Thời gian tồn tại

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Đồng Tháp

* Địa danh được coi là nhà tù:
1/ Trại giam Ty Cảnh sát tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp).
2/ Trại giam Ty Cảnh sát tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp).
3/ Trại giam Ty An ninh tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp).
4/ Trại giam Ty Anh ninh tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp).
5/ Trại giam Chi Cảnh sát quận Đức Tôn - tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp).
6/ Trại giam Chi Cảnh sát quận Cao Lãnh - tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp).
7/ Trại giam Phòng Nhì tỉnh Kiến Phong (Trại giam trong khu vực Viện bảo tàng tỉnh Đồng Tháp - đường Nguyễn Thái Học, phường 4, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Trong kháng chiến chống Mỹ

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn của Bộ lao động - Thương binh và xã hội số 1848/LĐTBXH ngày 15/06/2005 về việc xác định nhà tù và những nơi được coi là nhà tù của địch trong thời kỳ kháng chiến ở các địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.612

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!