Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 182/QLCL-KN xây dựng dự toán hoạt động tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 182/QLCL-KN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 12/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/QLCL-KN
V/v xây dựng dự toán hoạt động tăng cường năng lực kiểm nghiệm CLVSATTP năm 2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6;
- Trung tâm KNKC và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản.

 

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-BNN-TC ngày 13/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 (đợt 1) cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản từ Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia ATTP; để xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết các hoạt động tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm, Cục yêu cầu các đơn vị như sau:

Xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết (theo mẫu tại Phụ lục), gửi về Cục trước ngày 14/02/2014, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Duy trì và mở rộng công nhận ISO/IEC 17025.

- Tham gia thử nghiệm thành thạo quốc tế và tổ chức thử nghiệm thành thạo nội bộ.

- Hiệu chuẩn trang thiết bị kiểm nghiệm.

- Xác nhận giá trị sử dụng bổ sung đối với các phương pháp phân tích đang áp dụng tại các đơn vị có sửa đổi/bổ sung/cải tiến so với các SOP chuẩn nội bộ mà Cục đã ban hành.

- Các hoạt động đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm khác (nếu có).

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh (để biết);
- Phòng Tài chính (để p/h);
- Lưu VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG VSATTP NĂM 2014
(Kèm theo công văn số 182/QLCL-KN ngày 12/02/2014 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

ĐVT: Nghìn đồng

TT

Nội dung

Diễn giải chi phí

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thời gian thực hiện

Ghi chú
(giải thích rõ các nội dung chi, lý do)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 182/QLCL-KN xây dựng dự toán hoạt động tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169