Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1817/VPCP-QHQT về xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện hợp tác nông nghiệp với một số nước Châu Phi giai đoạn 2010 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1817/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1817/VPCP-QHQT
V/v xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện hợp tác nông nghiệp với một số nước Châu Phi giai đoạn 2010 - 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 4338/TTr-BNN-TC ngày 29 tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hợp tác nông nghiệp với Châu Phi giai đoạn 2009 - 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phê duyệt các dự án cụ thể triển khai thực hiện Đề án hợp tác nông nghiệp với Châu Phi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 427/TTg-QHQT ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ và chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra định kỳ việc thực hiện các dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan để dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách thực hiện Đề án hợp tác nông nghiệp với các nước Châu Phi giai đoạn 2010 - 2020 theo nguyên tắc:

- Các Bộ, ngành không làm thay doanh nghiệp; hạn chế dùng ngân sách nhà nước trong hợp tác song phương cấp Chính phủ và cấp Bộ;

- Đẩy mạnh hợp tác ba bên (giữa Việt Nam với nước Châu Phi và Tổ chức quốc tế hoặc nước thứ ba);

- Khuyến khích phát triển đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam vào lĩnh vực nông nghiệp tại các nước Châu Phi bằng các cơ chế chính sách ưu đãi về vốn, về thuế, về nguồn nhân lực, v.v… để các doanh nghiệp, các cá nhân thực hiện đầu tư nông nghiệp vào châu Phi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: PL, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1817/VPCP-QHQT về xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện hợp tác nông nghiệp với một số nước Châu Phi giai đoạn 2010 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.656
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25