Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1805/VPCP-KTTH ngày 05/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc truy thu lợi nhuận bán xe ô tô

Số hiệu: 1805/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 05/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2256 TM/KHTK
V/v: Kế hoạch ngoại tệ nhập khẩu xăng dầu Quý III năm 2002

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu

 

Thực hiện Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1109/TC-TCĐN ngày 28/3/2000 của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị đầu mối báo cáo tình hình thực hiện mua ngoại tệ Quý II năm 2002 (mẫu số 1) và lên kế hoạch ngoại tệ thanh toán nhập khẩu xăng dầu của Quý III năm 2002 (mẫu số 2).

Đề nghị các doanh nghiệp gửi kế hoạch nhập khẩu về Vụ Kế hoạch Thống kê - Bộ Thương mại trước ngày 18/6/2001.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm

 

 

MẪU SỐ I

Tên đơn vị

 

Kính gửi: Vụ kế hoạch thống kê - Bộ Thương mại

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
MUA NGOẠI TỆ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU QUÝ II NĂM 2002

Phần tiêu thụ trong nước được nhà nước cân đối ngoại tệ

Thực hiện công văn số............./TM-KH ngày       tháng                năm 2002

Nhập khẩu trong quý

Lương (1000 tấn)

Tổng giá trị (triệu USD)

Mua ngay

Mua kỳ hạn

Vay ngắn hạn

Giá trị

%

Giá trị

%

Giá trị

%

Tháng 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý:

1. Báo cáo cán nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị biện pháp xử lý

2. Yêu cầu phân tích và dự báo giá nhập khẩu trong thời gian tới

MẪU SỐ II

Tên đơn vị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

(Vụ Kế hoạch Thống kê)

KẾ HOẠCH NGOẠI TỆ NHẬP KHẨU QUÝ III/2002

Mặt hàng

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tổng thanh toán Quý II

Số lượng (1000 tấn)

Đơn giá (1000 USD)

Trị giá (1000 USD)

Số lượng (1000 tấn)

Đơn giá (1000 USD)

Trị giá (1000 USD)

Số lượng (1000 tấn)

Đơn giá (1000 USD)

Trị giá (1000 USD)

Số lượng (1000 tấn)

Tổng trị giá (1000 USD)

Nhập khẩu Quý II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO + JET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập khẩu trong Quý III

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tổng thanh toán Quý III

Xăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO + JET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý:

+ Số liệu trong bảng này chỉ bao gồm nhập khẩu tiêu dùng trong nước do Nhà nước cân đối ngoại tệ, phần nhập khẩu tự doanh (uỷ thác, tái xuất) do doanh nghiệp tự cân đối ngoại tệ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1805/VPCP-KTTH ngày 05/04/2002 ngày 05/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc truy thu lợi nhuận bán xe ô tô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69