Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 176/QLCL-KN năm 2014 bổ sung quy trình phân tích chuẩn chỉ tiêu Sulfonamide do Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 176/QLCL-KN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Lê Bá Anh
Ngày ban hành: 10/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QLCL-KN
V/v bổ sung, sửa đổi quy trình phân tích chuẩn chỉ tiêu Sulfonamide

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị ban hành quy trình phân tích chuẩn chỉ tiêu Sulfonamide trong thực phẩm có nguồn gốc động vật kèm theo công văn số 821/TTCL1-KN ngày 21/11/2013 của Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2; trên cơ sở so sánh một số công đoạn chính của phương pháp phân tích đang áp dụng tại các Trung tâm vùng và các ý kiến góp ý của các Trung tâm vùng, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Mặc dù Trung tâm vùng 2 đã thực hiện xác nhận giá trị sử dụng trên nền mẫu tôm và thịt heo khi xây dựng quy trình (đã đại diện cho nền mẫu thực phẩm có nguồn gốc động vật theo phạm vi áp dụng của quy trình), tuy nhiên để khắc phục vướng mắc gặp phải khi áp dụng theo quy trình trên để phân tích mẫu nhiều béo theo ý kiến của Trung tâm vùng 1,6, Cục đề nghị Trung tâm vùng 2 thực hiện thêm một số nội dung như sau:

1. Bổ sung thêm vào quy trình 01 công đoạn xử lý, làm sạch đối với mẫu nhiều béo (tham khảo phương pháp của Trung tâm vùng 6) và thực hiện xác nhận giá trị sử dụng trên nền mẫu cá tra (đại diện cho mẫu nhiều béo).

2. Báo cáo kết quả về Cục bằng văn bản trước ngày 31/3/2014 để xem xét ban hành.

Yêu cầu đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 176/QLCL-KN năm 2014 bổ sung quy trình phân tích chuẩn chỉ tiêu Sulfonamide do Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210