Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 174/TTG-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 174/TTg-QHQT
V/v bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án do LHQ tài trợ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Thuận, Tiền Giang, Bến Tre;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9408/BKH-KTĐN ngày 31 tháng 12 năm 2010), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bổ sung vốn và gia hạn thời hạn thực hiện của các dự án đến hết năm 2011 cho các dự án nêu tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Lãnh đạo các Cơ quan chủ quản dự án chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch hoạt động năm 2011 của các dự án, phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Vốn đối ứng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2011 của các dự án do các Cơ quan chủ quản tự cân đối, bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các TTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH, KGVX, KTN, KTTH;
 Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 40

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 174/TTG-QHQT ngày 15/02/2011 bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện dự án do Liên hiệp quốc tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.349

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!